Kategori: Holiday

Hukum Aqiqah Dalam Agama Islam

Hukum Aqiqah Dalam Agama IslamĀ adalah sunnah. Aqiqah adalah bentuk rasa syukur orang tua kepada Allah yang maha Esa atas kehadiran atau kelahiran anak ke dunia ini. Tidak ada hukum yang mewajibkan seseorang untuk melakukan aqiqah, …